Liên hệ

Để đặt phòng qua điện thoại, vui lòng liên hệ: (02543) 866699.

NGỌC ĐÁNG HOTEL
C79P+7H Phước Hải, Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu
ĐT: 02543 866699 - Email: [email protected]
Website: www.ngocdanghotel.com